• Kolonisterne

  Afsnittet om kolonisterne eller som de også kaldes, "kartoffeltyskerne" er selvfølgelig skrevet af Ruth Christensen.
  Hun beskriver hvordan de kom herop fra Sydtyskland i 1762 og hvem det var, der kom til vores område.
  Desuden fortæller hun om de problemer de første generationer havde, med både jord og myndigheder.

 • Gendarmeriet

  Afsnittet om gendarmerne i Rens og Lille Jyndevad er skrevet af Ruth Christensen.
  Hun fortæller om Grænsegendarmeriet fra det blev oprettet i 1838 til det overgik til Toldvæsenet i 1969.

 • Den lyseblå gendarm

  I "Rens Efterskoles Aarsskrift - 1952" er der skrevet en artikel, som hedder: "Om Grænsen og dens bevogtning".
  Artiklen er skrevet af toldgrænseinspektør, ritmester A. Malling-Jacobsen, Kollund.

  Her bringes kun den sidste del af artiklen, da den fortæller lidt om befolkningens syn på "den lyseblå gendarm".

 • Vildsvinejagten 1948

  Her kan du læse om den spændende vildsvinejagt i Rens Hedegård plantage i 1948. En jagt som gjorde at Rens for et øjeblik var kendt i hele Danmark.

 • Jægerlatin 1948

  En lidt anderledes historie om vildsvinejagten, hvor man hvis rolig kan sige at overdrivelse fremmer forståelsen.

 • 100-års fødselsdag

  Mathias Sørensens 100-års fødselsdag var en stor begivenhed i Rens i 1938.
  Der blev holdt en fødselsdagsfest for den gamle veteran, som man ikke har set magen til hverken før eller siden.