Bagerst: Lærer, Arne Brudvig Hansen.
Øverst fra venstre: Carl Chr. Sørensen, Asbjørn Nielsen, Algot Sørensen, Johan P. Meier.
I midten: Otto Rasmussen, Lorenz P. Hansen, Johannes Hansen, Bjarne Hansen, Svend E. Gehrt.
Nederst: Bodil Boysen, Katrine Jessen, Inga Skovbølling, Christel Thomsen, Jonna Nissen, Vagn Nissen.