Bagerst: Lærer, Arne Brudvig Hansen.
Øverst fra venstre: Robert Thomsen, Flemming Nielsen, Bent Andresen, Jens Jensen, Villy Rodenberg.
I midten: Jytte Hansen, Birthe Hansen, Mona Hansen, Eugen Ruhlmann, Knud Boysen, Christian Hansen, Gynther Ruhlmann.
Nederst: Karin Hansen, Hanne Dahnke, Margit Westergaard, Lillian Høgh, Eigil Holm, Jørgen Peter Thomsen.