Afsnittet om kolonisterne eller som de også kaldes, "kartoffeltyskerne" er selvfølgelig skrevet af Ruth Christensen.
Hun beskriver hvordan de kom herop fra Sydtyskland i 1762 og hvem det var, der kom til vores område.
Desuden fortæller hun om de problemer de første generationer havde, med både jord og myndigheder.

Her kan du læse om den spændende vildsvinejagt i Rens Hedegård plantage i 1948. En jagt som gjorde at Rens for et øjeblik var kendt i hele Danmark.

Afsnittet om gendarmerne i Rens og Lille Jyndevad er skrevet af Ruth Christensen.
Hun fortæller om Grænsegendarmeriet fra det blev oprettet i 1838 til det overgik til Toldvæsenet i 1969.

En lidt anderledes historie om vildsvinejagten, hvor man hvis rolig kan sige at overdrivelse fremmer forståelsen.

I "Rens Efterskoles Aarsskrift - 1952" er der skrevet en artikel, som hedder: "Om Grænsen og dens bevogtning".
Artiklen er skrevet af toldgrænseinspektør, ritmester A. Malling-Jacobsen, Kollund.

Her bringes kun den sidste del af artiklen, da den fortæller lidt om befolkningens syn på "den lyseblå gendarm".

Mathias Sørensens 100-års fødselsdag var en stor begivenhed i Rens i 1938.
Der blev holdt en fødselsdagsfest for den gamle veteran, som man ikke har set magen til hverken før eller siden.

Del siden