INDHOLD:

 1. Maria Magdalena Flecksteiner (1860-?).
 2. Lene Kjestine Stöcker (1859-1929).
 3. Mathias Jensen Sørensen (1838-1939).
Maria Magdalena Flecksteiner (1860- ?)

Maria Magdalena Flecksteiner (1860- ?)

 1 Maria Magdalena Flecksteiner

1860- ?

-og Ruhlmann- familiens franske forbindelse.

Meget slægtsforskning foregår i dag over internettet. Der findes mange områder i verden, hvor man, ligesom i Danmark, kan søge efter medlemmer af ens slægt på nettet. Alsace er sådan et område, her har man mulighed for at gennemsøge kirkebøger og personregistre. For netop dette område har man nok brug for lidt sprogkundskaber (tysk, fransk og latin) foruden at man selvfølgelig skal kunne læse gotisk håndskrift.

Damen på billedet til højre hedder Maria Magdalena Flecksteiner og hun blev født i Alsace.

Hun blev født 22. juli 1860 i Holtzheim. Hendes far var landmand, han hed Francois Xavier Flecksteiner, født 3. januar 1827 i Holtzheim. Hendes mor hed Marie Catherine Ehret født 30. april 1827 i Holtzheim. Forældrene var blevet gift 27. november 1848 i Holtzheim. I årene, der kom fik de i alt 10 børn.

Maria Magdalena voksede op i Holtzheim og her fødte hun i 1881 datteren:

1 Marie Clementine Flecksteiner født 2. september 1881 i Holtzheim/ Alsace. 

Året efter giftede hun sig med Karl Emil Ruhlmann, det skete den 21. marts 1882 også i Holtzheim. Parret slog sig ned i byen Eckbolsheim tæt på Strasbourg, her fik de børnene:

2 Carl Emil Ruhlmann født 16. september 1882 i Eckbolsheim/ Alsace, gift med Margereta Heyer 9. august 1906 i Strasbourg, han døde 16. januar 1967 i Strasbourg/ Alsace.

3 Marie Colestine Ruhlmann født 27. januar 1884 i Eckbolsheim/ Alsace, død 5. marts 1884 Eckbolsheim/ Alsace.

4 Alphons Ruhlmann født 6. december 1885 i Eckbolsheim/ Alsace, død 7. maj 1888 i Eckbolsheim/ Alsace.

5 Anna Maria Ruhlmann født 30. december 1887 i Eckbolsheim/ Alsace.

6 Eugen Josef Ruhlmann født 13. juli 1890 i Eckbolsheim/ Alsace, gift med Christine Bothilde Bonnichsen 18. november 1911 i Burkal/ Tønder amt, han døde 21. februar 1972 i Rens/ Burkal sogn.

7 Maria Magdalena Ruhlmann født 19. september 1894 i Eckbolsheim/ Alsace, gift med Marcel Brevy 6. august 1920 i Eckbolsheim.

8 Mathilde Josefine Ruhlmann født 19. februar 1901 i Eckbolsheim/ Alsace. En bemærkning i fødselsregisteret tyder på at hun er død som spæd, 25. februar 1901.

Jeg springer nu tilbage til Karl Emil Ruhlmann, der i 1882 giftede sig med Maria Magdalena, han blev født i Strasbourg 12. feb. 1860. Ved fødslen er han indskrevet i fødselsregisteret som Charles Emile Wolffel, søn (født uden for ægteskab) af Marie Anne Wolffel. Charles Emile er den franske udgave af navnet Karl Emil.

Da Alsace blev tysk i 1871 ændrede man åbenbart de franske navne til deres tyske version. Dette gjaldt i øvrigt også for Maria Magdalena Flecksteiner, der ved fødslen var registreret som Marie Madeleine.

Karl Emil fik efternavnet Ruhlmann, da hans mor, den 10. marts 1865, giftede sig med Jean George Ruhlmann (junior), vielsen fandt sted i Strasbourg. Jean George Ruhlmann er efter al sandsynlighed far til Karl Emil.

Jean George Ruhlmann (junior) blev født 19. januar 1803 i Dambach la Ville/ Alsace. Hans far var vinbonde og hed også Jean George Ruhlmann (senior), født 13. november 1749 i Dambach la Ville, død 30. oktober 1811 i Dambach la Ville. Moderen hed Maria Anne Kirschner født 19. august 1764 i Dambach la Ville, død 16. juni 1843 også i Dambach la Ville. Forældrene blev gift 17. november 1795. Dette var Jean George Ruhlmann (seniors) andet ægteskab.

Jean George Ruhlmann (junior) blev gift 1. gang med Rosine Bucher 24. juli 1828 i Dambach la Ville, med hende fik han følgende børn (som alle er halvsøskende til Karl Emil Ruhlmann):

1 Charles Ruhlmann født 3. juli 1829 i Dambach la Ville.

2 August Ruhlmann født 19. juni 1831 i Dambach la Ville.

3 Josephine Ruhlmann født 19. marts 1833 i Dambach la Ville.

4 Joseph Ruhlmann født 19. november 1835 i Dambach la Ville.

5 Rosine Ruhlmann født 13. november 1839 i Dambach la Ville.

Børnenes mor døde i 1858 i Colmar og Jean George Ruhlmann giftede sig herefter med førnævnte Marie Anne Wolffel, med hende fik han børnene:

6 Karl Emil (Charles Emile) Ruhlmann født 12. februar 1860 i Strasbourg.

7 Joseph Ruhlmann født 19. november 1865 i Strasbourg.

Marie Anne Wolffel døde 9. april 1866 i Strasbourg, herefter giftede Jean George Ruhlman sig igen, denne gang med Barbera Kimmich, vielsen fandt sted 19. juli 1870 i Marlenheim, sammen fik de sønnen:

8 Joseph Ruhlmann født 26.juli 1872 i Marlenheim.

Jean George Ruhlmann (junior) var, da han boede i Dambach la Ville, vinbonde og skomager. Senere da han flyttede fra byen var han kun skomager. Han døde i Marlenheim 24. juni 1878.

Det var lidt om Karl Emil Ruhlmanns forældre og søskende (halvsøskende), jeg vender nu tilbage til familien i Eckbolsheim.

Karl Emil Ruhlmann arbejdede som daglejer, senere som bryggerkarl og fyrbøder. Han døde 9. april 1904 kun 44 år gammel.

Maria Magdalena Flecksteiner blev efter al sandsynlighed boende i Eckbolsheim med de mindste af børnene, hvornår hun er død har jeg desværre ikke kunnet finde oplysninger om. (Jeg har kun oplysninger frem til 1912).

Sønnen Carl Emil Ruhlmann blev uddannet som snedker, han giftede sig med Margereta ”Grete” Heyer og boede også i Eckbolsheim. Alt tyder på at han har været på besøg i Rens i januar 1927, da er han indskrevet som fadder ved en dåb (hjemmedåb). Ved samme dåb optræder Magdelena Ruhlmann, som enten er hans mor eller hans søster.

Datteren Maria Magdalena Ruhlmann giftede sig med Marcel Brevy, de slog sig også ned i Eckbolsheim. Marcel Brevy stod fadder ved en dåb i januar 1928 i Rens (hjemmedåb), sammen med ”Grete” Ruhlmann.

Så kommer vi til sønnen Eugen Josef Ruhlmann, han blev uddannet som tømrer og gik herefter på valsen. Omkring 1910 dukker han op i Burkal sogn, hvor han kommer i kontakt med frk. Bonnichsen (Christine Bothilde). Hun får ham til at glemme den drøm han havde haft, om at rejse til Amerika og i stedet bruge sine spareskillinger på at købe fast ejendom i Rens. Hvad der herefter skete må fortælles en anden gang.

Skrevet af Knud Erik Gehrt, Rens.

Lene Kjestine Stöcker 1859-1929.

Lene Kjestine Stöcker 1859-1929.

 2 Lene Kjestine Stöcker

1859-1929

 Slægtsforskning er ikke altid lige let. Historien om damen på billedet fortæller lidt om de mange problemer vi støder på, på vores vej gennem bl.a. kirkebøger og folketællinger.
Lad os få sat et navn på hende, ved hendes dåb står følgende i Burkal sogns kirkebog:
Født: 26. sep. 1859, døbt: 16. okt. 1859.
Lene Kjestine Støgaard, uægte Datter af Fruentimmer Christine Marie Matthiesen paa Blommesgaard og udlagt Barnefader Hendrik Støgaard sammesteds.
Ved hendes konfirmation i 1874 var hendes navn Lene Kjestine Stöcker, dette skyldes at hendes mor i mellemtiden var blevet gift med "Johan Henrik Gotfred Stöcker", hans rigtige navn var en smule mere tysk nemlig, Johann Heinrich Gotfried Stöcker og han er identisk med den ved Lene Kjestines dåb nævnte Hendrik Støgaard.
Da Lene Kjestine blev gift i 1887 stod hendes navn som, Helene Kjestine Matthiesen, hvilket jo rettelig var det navn hun skulle have haft ved dåben da hendes forældre jo ikke var gift. Hvorfor det dukker op så mange år efter er ikke godt at vide. Bemærk at fornavnet her også er ændret en smule.
I tiden fremover dukker hun op i kirkebøgerne i forbindelse med hendes børns dåb og hendes mands død. I den periode hed hun bl.a. Helene Christine f. Stöcker og Helena Kjestina f. Stöcker.
Ved folketællingerne i 1921 og 1925 hed hun hhv. Helene og Helene Christine, men her har hun oplyst at hendes fødselsdag var den 19. sep. 1859, her er sikkert ikke tale om en skrivefejl, da oplysningen er den samme i begge folketællinger.
Ved hendes død i 1929 hed hun blot Helene f. Stöcker, født den 19. sep. 1859.


Jeg har tidligere ment at præsten havde skrevet forkert i kirkebogen og at hendes rigtige navn var Helene Christine Stöcker, dels fordi hendes mor jo hed Christine og dels fordi mange af hendes børnebørn kom til at hedde enten Helene eller Christine eller begge dele. Efter en lidt grundigere efterforskning, må jeg nok indrømme at jeg skylder den daværende præst en undskyldning. Sagen er såre simpel, hun er opkaldt efter mormor, Lena Kjestina Matthiesen f. Petersen, som var gift med Jens Peter Matthisen fra Jyndevad. Lena Kjestina Matthiesen døde, kun 26 år gammel, i barselsengen en måned efter hun havde født Christine Marie Matthiesen (mor til Lene Kjestine Stöcker).  

Hvem var hun så egentlig, denne Lene Kjestine Støcker?

Lene Kjestine Stöcker giftede sig med Hans Peter Bonnichsen den 5. feb. 1887 i Burkal kirke. Hans Peter Bonnichsen var født i Rens, Burkal sogn, den 8. feb. 1863 som søn af Andreas Bonnichsen og Anna Dorthea Cathrine f. Lorenzen.
Parret slog sig ned i Rens, hvor deres første børn blev født. Herefter flyttede parret til Kobbermølle i Bov sogn (i dag Kupfermühle ved Flensborg) hvor parrets 3 sidste børn blev født.
I Kobbermølle begik Hans Peter Bonnichsen selvmord, han døde den 15. sep. 1898.
Lene Kjestine flyttede sammen med børnene Hinrich, Christine Bothilde, Hans Peter og Martin tilbage til Rens. Børnene fik her en halvsøster Ana Maria Cordsen Stöcker.

 1. Andreas Bonnichsen Stöcker, f. 11/1 1882 i Rens/ Burkal sogn, d. 14/5 1900 i Gåskjær/ Bjolderup sogn.
 2. Hinrich Bonnichsen, f. 23/8 1887 i Rens/ Burkal sogn, d. 31/10 1954 i Rens/ Burkal sogn.
 3. Christine Bothilde Bonnichsen, f.15/7 1892 i Kobbermølle/ Bov sogn, d. 2/10 1960 i Rens/ Burkal sogn.
 4. Hans Peter Bonnichsen, f. 17/4 1896 i Kobbermølle/ Bov sogn, d. 2/8 1966 på Haderslev sygehus.
 5. Martin Bonnicksen, f. 23/12 1897 i Kobbermølle/ Bov sogn, d. okt. 1985, Amager, København.
 6. Anna Maria Cordsen Stöcker, f. 6/2 1900 i Rens/ Burkal sogn, d. 18/5 1987 i Bov/ Burkal sogn. ( Anna Maria er halvsøster til de ovennævnte).   

Her skal ganske kort nævnes nogle af de mange efterkommere af Lene Kjestine og Hans Peter Bonnichsen.

Parrets søn Hinrich Bonnichsen giftede sig med Anna Claudine Langholz, der var født i Rens. Parret fik børnene: Helene Kathrine - Christine Petrine og Hans Peter.

Parrets datter Christine Bothilde Bonnichsen giftede sig med Eugen Josef Ruhlmann, der var født i Eckbolsheim i det daværende tyske Elsass (nu det franske Alsace). Parret fik børnene: Helene Christine - Karl Emil - Maria Clementine - Peter Josef - Eugen - Heinrich - Anna Christine - Andreas - Christine Mathilde - Leoni Marceline - Leonia - Hildegard Lillian Flechsteiner og Verner.

Parrets søn Hans Peter Bonnichsen (Vejmand) giftede sig med Cathrine Marie Lorenzen, der var født i Burkal. Parret fik børnene: Hans Peter - Cathrina Helene - Mathias Christian og Andreas (Dres Vejmand).

 Parrets søn Martin Bonnichsen giftede sig med Martha Maria Petersen, der var født på Rens mark. Parret fik børnene: Marie Helene - Valdemar Martin og Osvald.

 Lene Kjestine Stöckers datter Anna Maria Cordsen Stöcker giftede sig med Andreas Eskildsen, der var født på Karlum Mark, Karlum sogn (Tyskland) de fik børnene: Christine Helene - Ketel Christian - Peter - Christine Helene - Alfred - Helene Sophie - Gerda - Erwin og Ruth.

Ketel, Alfred og Peter Eskildsen var de tre brødre fra Åbøl.


Foruden enkelte af børnebørnene bor der i Rens i dag mange olde-, tipolde-, ja sågar tiptipoldebørn efter Lene Kjestine.

Lene Kjestines far døde i 1904. På et tidspunkt flyttede hun ind hos moderen Christine Marie Stöcker (Rens Nørredam 13) som hun passede i flere år. Moderen døde i 1924, næsten 90 år gammel. Herefter boede Lene Kjestine alene i huset indtil sin død i 1929. Hun døde på Tønder Sygehus den 4. maj 1929 og blev begravet på Burkal Kirkegård den 8. maj 1929.

Skrevet af Knud Erik Gehrt, Rens.

3 Mathias Jensen Sørensen  ("Mathies Skræ'er") 1838-1939

Faderen var Peder Sørensen Skyt født i Kærbølling/ Rejsby sogn den 16. august 1796, kl. 10 om formiddagen, hjemmedøbt den 17. august, fik sin dåb stadfæstet i Rejsby kirke den 25. september. Forældrene var Morten Sørensen og Anna Pedersdatter. Peder Sørensen Skyt døde den 26. august 1869 i fattighuset, Burkal sogn, og blev begravet den 29. august på Burkal kirkegård. Han døde af ”Brystsvaghed”.

Moderen var Mette Maria Petersen født på Heds mark/ Bylderup sogn den 2. december 1803 og døbt den 11. december i Bylderup kirke. Forældrene var Jens Petersen og Maren Jenses. Mette Maria Sørensen født Petersen døde den 18. februar 1867 i Nolde/ Burkal sogn og blev begravet den 22. februar på Burkal Kirkegård.

Peder Sørensen Skyt og Mette Maria Petersen blev viet i Burkal kirke den 8. oktober 1837.

De fik børnene:

 1. Mathias Jensen Sørensen født 29. aug. 1838 i Bov/ Burkal sogn
 2. Maria Dorthea Sørensen født 27. aug. 1841 i Bov/ Burkal sogn.

Mathias J. Sørensen kom til at gå i skole i Burkal hos degn Ries. Efter at han var blevet konfirmeret kom han i lære som skrædder. Dengang syede man alting i hånden så det tog sin tid. Senere fik hans mester en symaskine, så gik det noget lettere selvom man måtte bære maskinen på nakken fra sted til sted. Man måtte gå langt dengang, tog og rutebiler fandtes ikke, så Mathias J. Sørensen har mange gange gået til Tønder og Flensborg.

Mathias J. Sørensen kom ikke ind som soldat, men da krigen i 1864 startede blev han indkaldt og kom på militærskole i Odense. Efter endt uddannelse kom han til 20. regiment i Frederica, regimentet blev senere overført til Dybbøl. Den 18. april 1864 var 20. regiment en del af det modangreb der blev sat ind mod de preusiske styrker for at redde den del af den danske hær, der lå i de nordlige skanser. Mathias J. Sørensen blev taget til fange sammen med mange andre og kom først til Krems i Nedre Slesien og senere til Wien.

Da han i august måned kom hjem fra fangenskabet forlovede han sig med sypige Botilla Maria Schmidt, født 16. maj 1840 i Rens som datter af Maria Jessen.

De blev gift i Burkal kirke den 19. november 1864.

De fik børnene:

 1. Jes Christian Sørensen født 11. januar 1866 i Rens/ Burkal sogn
 2. Metta Sørensen født 19. marts 1868 i Rens/ Burkal sogn.

Botilla Maria Sørensen født Schmidt døde den 26. maj 1869 i Rens og blev begravet på Burkal kirkegård den 30. maj.

Mathias Sørensen var nu alene med de to små børn, hvilket selvfølgelig gav ham problemer. Året efter giftede han sig igen, denne gang med en krigskammerats enke, nemlig Maria Storck født Christensen, født den 3. februar 1840 som datter af Christen Christensen og Elisabeth f. Hansen på Lund mark/ Burkal sogn.

De blev gift i Burkal kirke den 4. marts 1870.

De fik børnene:

 1. Peter Friedrich Tillis Sørensen født 6 september 1870 i Rens/ Burkal sogn.
 2. Anna Botilla Maria Sørensen født 21. april 1872 i Rens/ Burkal sogn (Tilla a' Åfel).
 3. Elise Sørensen født den 9. februar 1874 i Rens/ Burkal sogn.
 4. Nicolai Heinrich Sørensen født den 20. december 1876 i Rens/ Burkal sogn.
 5. Anna Friedericke Sørensen født den 8. november 1878 i Rens/ Burkal sogn.
 6. Fritz Peter Sørensen født den 27. december 1882 i Rens/ Burkal sogn (Fritz Skræ'er)

 Mathias Sørensens hustru, Maria, døde den 27. april 1913 hun blev 73 år gammel. Mathias Sørensen var på det tidspunkt næsten 75 år, han havde næppe forestillet sig at han skulle leve de næste 26 år som enkemand. Han boede som aftægtsmand hos sønnen Fritz Peter Sørensen (Fritz Skræ'er) i Rens. Den 29. august 1938 kunne han fejre sin 100-års fødselsesdag, læs mere om den her.

Aldersrentenyder, aftægtsmand Mathias Jensen Sørensen døde den 19. oktober 1939 i Rens og blev begravet på Burkal Kirkegård den 24. oktober 1939.

Skrevet af Knud Erik Gehrt, Rens.

Den 100-årige Mathias Sørensen i snak med genboen Frederikke Jørgensen og hendes datter Christine, Rendsgård. (I Rens bedre kendt som hhv. Rikke og Dinne a' æ gård). 1938.

Den 100-årige Mathias Sørensen i snak med genboen Frederikke Jørgensen og hendes datter Christine, Rendsgård. (I Rens bedre kendt som hhv. Rikke og Dinne a' æ gård). 1938.

Del siden