Vi har desværre ingen dato eller årstal på den efterfølgende avisartikel.

Overbejent i Grænsegendarmeriet H. Olesen i Rens, der er en ivrig Jæger, har under en Jagt forleden Morgen haft en hel utrolig Oplevelse, idet han i eet Skud ganske uforvarende kom til at nedlægge tre Raadyr.

Det skete paa en Mark nær Grænsen ved Rens Plantage. Olesen var kommet paa Sporet af en Buk, der laa i en Fordybning i Marken og han listede sig langs med en Grøft for at komme Dyret på Skudhold. Da han var kommet tilstrækkeligt nær paa, sigtede han paa Dyret og ramte det i de blødere Dele i Bagpartiet. Han sendte det derfor endnu en Kugle og denne Gang blev det liggende paa Valen. Da han gik hen til Dyret skulde han imidlertid faa sit Livs største Overraskelse, idet tre fuldvoksne Raadyr laa døde paa stedet.
Ved en nærmere Undersøgelse viste det sig, at den første Kugle var gaaet igennem Bløddelene paa Raabukken og var derefter fortsat gennem Nakken paa de to andre Dyr, der havde ligget Side om Side bagved Raabukken, uden at Jægeren havde bemærket det.


Ordene "liggende paa Valen" kan oversættes med liggende på kamppladsen.

Flensborg avis 6. september 1934

Hesten manglede det meste af tungen.

Gårdejer Jep Jacobsen, Rens, lagde forleden mærke til, at et føl-øg, han havde gående i marken, blev betænkeligt mager. Ved en nærmere undersøgelse viste det sig, at det manglede det meste af tungen. Hvor eller når det stakkels dyr er kommen så slemt til skade, ved man ikke. Dyret, der må have gennemgået svære lidelser, fodres indtil videre med flydende føde.

Flensborg avis 8. juli 1938

Læge Roagers biluheld for landsretten.

Sidste sommer i juli måned påkørte Dr. Roager, Bylderup Bov, på landevejen mellem Burkal og Rens en nat nogle heste, tilhørende gårdejer Bendix Gehrt, Rens.

Hestene var løbet ud af en nærliggende fenne. Bilen blev en del ramponeret. Ved retten krævede lægen hestenes ejer dømt til at betale skaden og afsavn af bilen underreparationen. Gårdejeren blev ved underretten frikendt, da det ikke fandtes tilstrækkelig godgjort, at hegnet omkring fennen havde været i uforsvarlig stand.

Dr. Roager appellerede til landsretten. På begæring af landsretten var der i går formiddags fire vidner, der afgav forklaring i Tønder ret. Man ønskede oplyst, hvorledes hegnet havde været forinden uheldet fandt sted, men da ingen af de indkaldte vidner vidste noget derom, blev resultatet ret magert. Politibetjent Clausen, Rens, havde synes hegnet en månedstid efter uheldet og skønnede at det var forsvarligt for kreaturer, men ikke for heste. Landmand Cornelius Andresen, Saksborg, havde i oktober måned set, at to hegnspæle var knækket og trådene bundet sammen. Landmand Hans Jensen og hustruen, Rens mark, havde en vag forestilling om at have set Gehrts heste en søndag morgen på vejen, men huskede ikke tidspunktet.

.

Del siden