Billedet stillet til rådighed af Otto Rasmussen. Se yderligere billeder nederst på siden.

Billedet stillet til rådighed af Otto Rasmussen. Se yderligere billeder nederst på siden.

Vildsvinejagten 1950

Efter at nedenstående artikel har været på vores hjemmeside et stykke tid, har vi fået henvendelser fra skovfoged Rasmussens datter og søn, Aase og Otto. Begge giver udtryk for at vildsvinet må være skudt en gang i 1950, da det med sikkerhed blev serveret ved Otto's dåb i oktober dette år.

 

Otto Rasmussen har besøgt os i Lokalhistorisk Forening og medbragte ved den lejlighed supplerende billedmateriale og et avisudklip fra Jydske Tidende med dato. Ud fra artiklen nedenunder må man gå ud fra at vildsvinet blev skudt kl. 4 om morgenen onsdag den 28. juni 1950.

Del siden