NYHED - filmklip om Matias Sørensens 100-års fødselsdag. (Klik her)

Her skal ganske kort fortælles om den store fest, der blev holdt i Rens i forbindelse med Mathias Sørensens 100-års fødselsdag. Teksten stammer fra "Vestkysten" den 30. august 1938, her gengivet i en redigeret og forkortet udgave.

 

 

100-årsdagen blev i går en strålende fest for den gamle veteran Mathias Sørensen i Rens. Den lille grænseby var klædt til fest og der vajede flag fra så og sige hvert eneste hus. Flere steder var der strøet grønt og blomster på gaden og der var rejst æresporte ved genforeningsstenen og ved Mathias Sørensens hus.
Ved efterskolen var der rejst en hel allé fra landevejen og ind til skolegården med grøntslyngninger og kulørte lamper.

Af formiddagens begivenheder kan nævnes, at sognepræsten, pastor Schwarz, sammen med bestyrelsen for den tyske menighed, overbragte den tyske menigheds lykønskninger. I den forbindelse holdt pastor Schwarz en smuk tale.
Eftermiddagsfesten begyndte med, at pastor Nielsen sammen med menighedsrådet for den danske menighed mødte hos fødselaren og holdt en smuk tale, hvori han takkede Mathias Sørensen for hvad han havde været for sit land og folk.
Imens var æreskompagniet fra garnisionen i Tønder og Forsvarsbrødrene fra Tønder ankommet til byens genforeningssten, hvor der havde samlet sig en stor meneskemængde fra nær og fjern. Pigerne fra Rens efterskole var mødt i hvidt og med skolens fane i spidsen.

Kort efter blev der taget opstilling til marchen gennem byen til veteranens hjem. I spidsen gik Jejsing brandværnsorkester, derefter fulgte æreskompagniet med oberstløjtnant Holnæs i spidsen så Forsvarsbrødrene med formanden, trafikkontrollør Nielsen ved kommandoen og til sidst pigerne fra efterskolen.  

Marchen igennem byen med Jejsing brandværnsorkester i spidsen.
Billedet er fra et avisudklip.

Marchen igennem byen med Jejsing brandværnsorkester i spidsen.
Billedet er fra et avisudklip.

Til tonerne fra en march gik det gennem byens gader til Mathias Sørensens hjem, hvor hele familien og en stor vennekreds var samlet med de to veteraner, den 100-årige Mathias Sørensen og den snart 101- årige Andr. Paulsen  fra Skærbæk siddende imellem sig.
Det var et stolt syn at se de to veteraner tage til huen, da æreskompagniet svingede ind på gårdspladsen og tog paradestilling med front mod dem. Forsvarsbrødrene og pigerne fra Rens Efterskole i to geledder bagved.

 

De to veteraner venter på optoget, Mathias Sørensen til venstre. Billedet er fra et avisudklip.

De to veteraner venter på optoget, Mathias Sørensen til venstre. Billedet er fra et avisudklip.

Så kommanderede oberstløjtnanten "præsenter gevær", formanden for Forsvarsbrødrene "hatten af" og mens alles øjne var rettet mod Mathias Sørensen overbragte oberstløjtnant Holnæs den danske hærs lykønskninger i dagens anledning og overrakte veteranen krigsministeriets hædersgave.
Herefter holdt oberstløjtnanten en tale som han afsluttede med et leve for fødselaren. De tre hurraer tordnede ud over pladsen. I tilslutning skridtede Mathias Sørensen, støttet til oberstløjtnant Holnæs, fronten af.
Dette møde mellem gammel og ny tid gjorde et dybt indtryk på den store forsamling. Den gamle mands øjne løb i vand, da han så , hvorledes et helt kompagni med stålhjelme og med geværpiberne i en snorlige række, gjorde honnør for ham. Det var mere end en menig soldat fra krigen 1864 nogensinde havde drømt om.

Mathias Sørensen, støttet af oberstløjtnant Holnæs, skridter fronten af. Billedet er fra et avisudklip.

Mathias Sørensen, støttet af oberstløjtnant Holnæs, skridter fronten af. Billedet er fra et avisudklip.

Efter højtideligheden ved hjemmet marcheredes til efterskolen, hvis sal var smukt pyntet i dagens anledning.
De to veteraner blev kørt i triumf i spidsen, men da man ankom til festlokalet var krigskammeraten fra 1864, Andreas Paulsen fra Skærbæk, kørt træt og måtte bringes hjem.
Mathias Sørensen var i strålende humør, ikke spor træt, man så endda, under festen at han flere gange rejste sig med den øvrige forsamling. Hans æresplads var lige neden for talerstolen i en blomstersmykket lænestol, en gave fra sognerådet. 

 

Turen fra hjemmet til Rens Efterskole.

Turen fra hjemmet til Rens Efterskole.

Salen var stuvende fuld, da forstander Randløv Jensen bød velkommen, først og fremmest til hædersgæsten, Mathias Sørensen. Så takkede han alle, batallionskommandanten, amtmanden, politimesteren, Forsvarsbrødrene, sognerådet og alle, som var mødt for at være med til at fejre hædersgæsten. Sognerådsformand Jørgen Tingleff overtog hvervet som ordstyrer. Også han bød velkommen til fest for Mathias Sørensen.
Som første hovedtaler tog oberstløjtnant Holnæs ordet for at læse kongens telegram op. Taleren sluttede med et nifoldigt hurra for kongen.
Efter oberstløjtnanten talte amtmand, lensgreve Schack, derefter overbragte trafikkontrollør Nielsen, Forsvarsbrødrenes hilsen. Han sluttede med at takke alle, som havde været med til at ordne denne fest og en særlig tak til den gamle veterans søn og svigerdatter, det var dem der de sidste dage havde trukket det store læs.
Derefter tog Mathias Sørensens svigerdatter fru Sørensen ordet for at takke for alle de smukke ord og de mange gaver, som var skænket deres gamle far på hans højtidsdag.
Oberstløjtnant Holnæs talte for Hærens veteraner, formanden for foreningen af 8. regiment lykønskede Mathias Sørensen fra det hæderkronede regiment og overrakte ham et billede af kongen og kaptajn Jørgensen fortalte en historie fra 1864 efter et digt af Valdemar Rørdam.
Forstander Randløv Jensen talte om Mathias Sørensen som menneske og Pastor Nielsen fra Højer talte om Mathias Sørensen som repræsentant for den slægt man kaldte håbets slægt og udbragte et leve for vores fælles fædreland. Pastor Jørgensen fra Skærbæk overbragte en hilsen fra veteran Andreas Paulsen, som havde ønsket at være med i dag, men som måtte give op midt under festen. Til slut takkede trafikkontrollør Nielsen, den store forsamling, for den udmærkede fest.


Også ved festen om aftenen var der stuvende fuldt hus.
Efterskolens store have var smukt illumineret og ved kaffebordet herskede den rigtige feststemning. Den gamle veteran var trods dagens anstrengelser ikke mere træt, end at han selv kunne holde en lille velkomsttale for forsamlingen og under stormende jubel med høj og tydelig stemme fremsagde han det digt, han selv havde lavet.
Der blev holdt en lang række taler i løbet af aftenen, bl.a. af fru Else Randløv, som holdt en smuk tale i versform.
Festen sluttede med fakkeltog til ære for dagens mand. 

 

 

Del siden